sharist.co.il

פרבשטיין בזל

פרבשטיין בזל

יזם

משהב

סטטוס פרויקט

תאריך משוער לסיום

מיקום

ירושלים

פרויקט פינוי בינוי

פינוי בינוי לפרויקט של 32 יח"ד מתוכנן לבנות במקומן 130 יח"ד.
המגדל יכיל קומת קרקע כפולה המשלבת מבני ציבור ספריה וגן ילדים וחזית מסחרית + 29 קומות מגורים + קומה טכנית.
הפרויקט ממוקם בצומת הרחובות פרבשטיין, מרדכי איש שלום, בזל- צמוד לציר הרכבת הקלה.

דילוג לתוכן