sharist.co.il

פיילוט פלנט- פקולטה לכימיה בגבעת רם

פיילוט פלנט- פקולטה לכימיה בגבעת רם

יזם

אוניברסיטה עברית בירושלים

סטטוס פרויקט

הסתיים

תאריך משוער לסיום

2022

מיקום

קמפוס גבעת רם אוניברסיטה עברית ירושלים

פיילוט פלנט- פקולטה לכימיה בגבעת רם

חידוש והרחבה של מבנה מבנה קיים למעבדות כימיה 
תוספת של 2 קומות על מבנה קיים + מבנה חיצוני חדש עבור חוקרים שמגיעים מחו"ל.
שטח הפרויקט הוא 1500 מ"ר

דילוג לתוכן