sharist.co.il

ירושלים, חומת שמואל

ירושלים, חומת שמואל

ירושלים, חומת שמואל

ירושלים, חומת שמואל

יזם

משרד הבינוי והשיכון

סטטוס פרויקט

הסתיים

תאריך משוער לסיום

נמסר

מיקום

ירושלים, חומת שמואל

ירושלים, חומת שמואל

שכונה חדשה בעיר ירושלים שמתחלקת ל-3 אזורים
חומת שמואל א': כ – 2,500 יח"ד ומאוכלסת. הקרקע עליה נבנתה השכונה מאופיינת בתנאים טופוגרפיים וגאלוגים ייחדויים שמקשים על הפיתוח – שיפועי קרקע של עד 40%, קרקע פריכה ורוויה מערות וסדקים, תנאים המאלצים יעוץ קרקע צמוד ופתרונות הנדסיים ייחודיים. לכל אתר ביצוע בשכונה תשתיות בהיקף של כ- 300 מיליון ₪. השכונה נמסרה לעיריית ירושלים בשנת 2010. 
חומת שמואל ב': השכונה כוללת כ – 2,900 יח"ד ומאוכלסת באופן חלקי. בשכונה תשתיות בהיקף של כ- 400 מיליון ₪ מתוכם בשנים 2010-2011 נמסרו לעיריית ירושלים שצ"פים וכבישים בהיקף של כ- 30 מיליון ₪.
חומת שמואל ג': 930 יח"ד ונמצאת בשלבי שיווק ליזמים, והכנת מכרזי פיתוח ראשונים. היקף התשתיות בשכונה – כ-100 מיליון ₪ .
בסך הכל בכל חלקי השכונה יבנו כ-6,500 יח"ד.
טיפלנו בפרויקט בין השנים 2013-2007. בשנת 2013 פרשנו מהפרויקט. 

דילוג לתוכן