sharist.co.il

המרכז החדש של הרצליה

המרכז החדש של הרצליה

יזם

עריית הרצליה

סטטוס פרויקט

הסתיים ונמסר

תאריך משוער לסיום

2005-2007

מיקום

מרכז העיר הרצליה

הפרויקט בהיקף של 24 מליון ₪ כלל שיקום המרכז החדש של העיר תוך התמקדות ברחובות סוקולוב , בן-גוריון , הס ועוד . הפרויקט נמצא בסביבת באר מי השתייה סירקין שבהרצלייה. במסגרת הפרויקט נוהלו פוקחו ובוצעו תשתיות ביוב הממוגנות מפני דליפה והפרויקט נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות לאור קירבתו לבאר מי שתייה. במסגרת הפרויקט בוצע "אלמנט מים" מורכב. השתמשנו באבנים מיוחדות שיוצרו בהזמנה אישית במידה מדוייקת, יובאו והורכבו בארץ.

דילוג לתוכן