sharist.co.il

הכנה לרכבת הקלה

הכנה לרכבת הקלה

יזם

סטטוס פרויקט

הסתיים

תאריך משוער לסיום

מיקום

שכונת קרית יובל, ירושלים

רחוב הנטקה- הכנה לרכבת הקלה בירושלים

הפרויקט הראשון שבוצע ע"י חב' מוריה להכנת תשתית לרכבת הקלה בעיר הבירה. הפרויקט שימש בית ספר למנהלי פרויקטים אשר ביצעו קטעים אחרים/ נוספים עבור תשתיות הרכבת הקלה. הפרויקט נמסר לעיריית ירושלים.

דילוג לתוכן