sharist.co.il

שיפוץ בית הנשיא

שיפוץ בית הנשיא

יזם

מוריה

סטטוס פרויקט

הסתיים

תאריך משוער לסיום

2011

מיקום

ירושלים

שיפוץ בית הנשיא

אחרי מלחמת ששת הימים התקבלה ההחלטה לבנות את משכן הנשיא בטלביה. בנייתו של משכן הנשיא הושלמה בשנת 1971, על פי תוכניתו של האדריכל אבא אלחנני.
בשנת 2011 החלו בבית הנשיא שיפוצים, בשל ליקויים רבים שנתגלו בו. בזמן העבודות הנשיא שמעון פרס ז"ל עבר למשכן זמני בשכונת ממילא, סמוך לעיר העתיקה.
מבנה "בית הנשיא" הוכרז "בניין לשימור" ע"י עיריית ירושלים. העבודה העיקרית נעשתה בתוך אולם מקבלי הפנים, שהכיל יצירות אומנות חשובות של אומני ישראל. בתוכנית החדשה הוסרו העמודים המרכזיים של האולם תוך שינוי מהותי של הסכמה הסטטית, עם כל הרגישות הנובעת מעבודה בתוך בית הנשיא.

דילוג לתוכן