sharist.co.il

בית אליסיה

בית אליסיה

יזם

מוריה

סטטוס פרויקט

בתכנון

תאריך משוער לסיום

07/2024

מיקום

ירושלים

בית אליסיה

בית אליסיה בשכונת קטמון הישנה הינו מבנה שנבנה בשלבים בין השנים 1940 ל 1975 ושימש כבית אבות , בשנים האחרונות המבנה נטוש, וכיום ישנו תכנון חדש למבנה עבור הקהילה ואגף הרווחה, 

הפרויקט יכלול עבודות שיפוץ עומק, החלפת כלל תשתיות המבנה ,  הריסה ובניית חדר מדרגות ומעלית ופיתוח נופי בשטח המבנה.

דילוג לתוכן