sharist.co.il

נופי עדן, בית שמש

נופי עדן, בית שמש

יזם

מותת נופי עדן / ג.ל. א.מ.ר.ל.ד.

סטטוס פרויקט

תאריך משוער לסיום

05/2019

מיקום

בית שמש

נופי עדן, בית שמש

30 קוטג'ים לאוכלוסיה חרדית. פרויקט מורכב עם בעיות של תימוך כביש קיים ומי תהום שהתגלו בשטח לאחר תחילת הביצוע. למרות ההפתעות הלא צפויות שהתגלו בתהליך הבניה, אנחנו מסיימים את הפרוייקט ללא חריגה תקציבית.

דילוג לתוכן