sharist.co.il

יצחק שדה - פתח תקווה

יצחק שדה - פתח תקווה

יזם

קבוצת עמים

סטטוס פרויקט

טיפול סטטוטורי

תאריך משוער לסיום

2029

מיקום

פתח תקווה

פרויקט יצחק שדה פתח תקווה

במסגרת תוכנית ורבר להתחדשות עירונית בפתח תקווה המשרד שלנו מנהל פרויקט של פינוי בינוי ברחובות יצחק שדה ויחבוב בפתח תקווה.
הפרויקט כולל הריסה של 180 יחידות דיור קיימות ובנייה של 630 יחידות דיור חדשות + מסחר ב-5 מגדלים מהממים.

משרד אדריכלים: אורבך הלוי

דילוג לתוכן