sharist.co.il

גשר גיא בן הינום

גשר גיא בן הינום

יזם

מוריה

סטטוס פרויקט

בביצוע

תאריך משוער לסיום

2023

מיקום

גיא בן הינום ירושלים

גשר גיא בן הינום

הפרויקט הינו תכנון וביצוע של גשר תלוי להולכי רגל הבא לתת חוויית אקסטרים בסביבה אורבנית כחלק מפעילות משותפת בבית הגיא.
גשר זה הינו גשר אקסטרים הארוך ביותר בארץ.
ייחודו מתבטאת בכך שאין בישראל גשר אקסטרים בסביבה אורבנית.

דילוג לתוכן