sharist.co.il

גני ילדים גוננים

גני ילדים גוננים

יזם

מוריה

סטטוס פרויקט

בתכנון

תאריך משוער לסיום

2024

מיקום

גוננים- ירושלים

2 גנ"י אלו, מתוכננים כחלק מתכנית פיילוט למבנה גן ילדים בעיצוב חדשני.
עקרונות העיצוב החדשני יכלול חשיבה על מרחב בגן ובחצר המזמין למידה, יוזמה וסקרנות ומעודד אינטרקציה חברתית וחיבור למרחב העירוני ולקהילה.
רעיון זה מתייחס –
החצר: שתהיה גדושה בהפתעות ופעילויות ע"י משחק 
והתנסות בחומרים שונים וגירוי חושים, מתקני משחק בגדלים שונים המאפשרים מגוון פעילויות, משחק בהצללות וכדו'.
פנים המבנה: יכלול במרחב מגוון פעילויות ויאפשר גמישות וניידות כך שיהיה ניתן לשנות את המרחב בקלות תוך שימוש בחומרים וגימורים שונים.

טיפול בהפקעות ופלישות ע"י מנח"י מול מחלקת נכסי עירייה.

דילוג לתוכן