sharist.co.il

גן לאומי סובב החומות

גן לאומי סובב החומות

יזם

עריית ירושלים

סטטוס פרויקט

נמסר

תאריך משוער לסיום

2018

מיקום

העיר העתיקה, ירושלים

גן לאומי סובב החומות

ניהלנו ופיקחנו על הפרויקט להקמת  גן לאומי סובב חומות העיר העתיקה בירושלים. הגן נבנה על שטח של של כ-85 דונם בסביבת עבודה רגישה ועמוסה מאין כמוה. מתוך היקף זה נמסר עיריית ירושלים קטע בהיקף של כ- 3.5 מיליון ₪ בתחילת שנת 2008. בפרוייקט התמודדנו עם מאפיינים ייחודיים שחלקם לא קשורים לבניה ופיתוח: עבודה בסביבה רווית אמצעים ארכיאולוגים, רגישות מדינית ובטחונית, תאום רציף עם גורמים רבים ובכלל זה עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, רשות העתיקות, משטרת ישראל, תושבי העיר העתיקה, צוות התכנון והקבלנים השונים, ועוד.

דילוג לתוכן