sharist.co.il

ברל לוקר 25-26

ברל לוקר 25-26

יזם

התחדשות

סטטוס פרויקט

בתכנון

תאריך משוער לסיום

2027

מיקום

רחוב ברל לוקר ירושלים

ברל לוקר 25-26

פרויקט תמ"א 38 של שני בניינים קיימים בעלי 8 קומות 32 דיירים כל אחד.
העבודה המתוכננת:  חיזוק כל בניין הוספת 2.5 קומות, מתן תוספות לדיירים והוספת דירות בקומת העמודים.
יצירת תב"ע חדשה לבניית בניין נוסף בניין שלישי, בן 12 קומות מגורים.

דילוג לתוכן