sharist.co.il

בית משפט שלום אשקלון

בית משפט שלום אשקלון

יזם

משרד המשפטים

סטטוס פרויקט

הסתיים

תאריך משוער לסיום

2012

מיקום

אשקלון

בית משפט חדש הכולל מבנה בן חמש קומות בהיקף של כ- 5,000 מ"ר.
מבנה חדש ומפואר כראוי לבית משפט הבא להחליף את המבנה הישן והמיושן.

דילוג לתוכן