sharist.co.il

5 העקרונות שלנו

שריסט מהנדסים מנהלת פרוייקטים בהיקף כספי של מעל 2 מיליארד שקלים ברחבי הארץ. בחברה מועסקים כ- 20 מהנדסים ואדריכלים מומחים בעלי וותק של למעה מ-10 שנים כל אחד. בין היתר מנוהלים על ידי החברה פרוייקטי דיור בהיקף של כ 20,000 יחידות דיור כולל תשתיות המתחם, פרוייקטי תשתיות בהיקף גבוה, פרוייקטי מים וביוב, מבני ציבור מורכבים, כבישים ראשיים, פרוייקטי תקשורת וחשמל, פיתוחים מונחי-ממשלה, בניינים, כולל מבנים ציבוריים ושיכונים, שיפוץ ושיקום מבנים, חדרים "נקיים" ובתי חולים.
לקוחותיה העקריים של החברה כוללים בין היתר את משרדי הממשלה הגדולים (משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר), חברות ממשלתיות ומגוון מועצות אזוריות חברות עירוניות ורשויות מקומיות. 


חמשת הצלעות להצלחה שלנו

1. ידע ומקצוענות   
כל אחד מעובדי החברה הוא מומחה לתחומו והחברה כולה מהווה חזית ידע  מקיפה לתחומי ההנדסה והבנייה.
2. שיטתיות וקדמה 
באמצעות כלי עבודה מתקדמים, ניהול מסודר והקפדה על תכניות עבודה ועמידה בלו"ז, אנו מייעלים לכם את הביצוע וחוסכים לכם משאבים.
3. יצירתיות וחשיבה מעמיקה  
פתרונות הנדסיים המבטאים  ידע וחשיבה חוצה גבולות המזהה את המאפיינים הייחודים של כל מצב והיכולת לתת פתרון משלו.
4. ירידה לפרטים
בתחומי הבנייה לכל פרט יש משמעות כלכלית ותפעולית  והשפעה על השלבים הבאים. אנחנו מחויבים למצוינות שמתחילה מהפרטים הקטנים.
5. מחברים אתכם לשטח
מדווחים על הנעשה תוך שמירה על דיוק, שקיפות, ודאגה לאינטרסים שלכם.

מה מספרים עלינו?

מה הלקוחות שלנו חושבים עלנו באמת

מה מספרים עלינו?

מה הלקוחות שלנו חושבים עלנו באמת

לקוחות

דילוג לתוכן